OFERTA I CENNIK


Oferujemy pełen zakres usług w tym wdrożenia, szkolenia, doraźne usługi serwisowe i konserwację okresową, wparcie serwisowe w sytuacjach trudnych.

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy nie tylko klientów z województwa łódzkiego, lecz również z terenu całej Polski, gdyż proponowany przez nas zdalny serwis pozwala nam świadczyć usługi klientom bez konieczności wizyty w ich siedzibach.

 

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH OPROGRAMOWANIA RAKS

obowiązuje od dnia 01.05.2010

:: niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów kodeksu handlowego ::
:: w uzgodnionych przypadkach mogą zostać zastosowane wynegocjowane stawki indywidualne ::


PODSTAWOWY CENNIK USŁUG taryfa I
(dni robocze 09:00-16:00)
taryfa II
(dni robocze 16:00-21:00)
taryfa III
(dni robocze 21:00-09:00
oraz weekendy i święta)

Standardowy cennik usług:
Standard price list

Standardowa usługa informatyczna,pierwsza i każda kolejna rozpoczęta godzina usługi
Standard service, first & each next hour of service

(foreign company attendance : +25%)

150,- PLN
+23% VAT
+50% +100%

Usługi dla klientów z umową gotowości serwisowej i wsparcia telefonicznego
(oraz z umowami serwisowymi po wykorzystaniu przysługujących limitów):

Patronizers price list

Standardowa usługa informatyczna
(druga i każda następna rozpoczęta godzina usługi oraz usługi realizowane poprzez serwis zdalny: rabat 20% !!!)

Standard service
(2-nd and each next hour of service & remote access service: 20% off)

foreign company attendance : +25%

100,- PLN
+23% VAT
+50% +100%

Niestandardowa usługa informatyczna:
(odzysk danych, odwirusowywanie, reinstalacja systemu z zachowaniem danych…)
Unconventional service:
(data recovery, system healing for viruses, system reinstallation with data keeping…)

według indywidualnego cennikaindividual price list

Szkolenia użytkowników:
(Trainings)

foreign company attendance : +50%

150,- PLN
(zw. z VAT)
(tax free)
+50% +100%

Dojazd do klienta poza granicami m. Łodzi :

0,95,- PLN/km
+23% VAT
+100%

Dojazd w granicach m. Łodzi bez usługi u klienta (np. dostawa lub odbiór sprzętu):

25,- PLN
+23% VAT
+50% +100%

 

 


 

PAKIET SERWISOWY NADZORU INFORMATYCZNEGO NAD OPROGRAMOWANIEM RAKS
(obejmuje bezpłatne wsparcie telefoniczne i instalacje aktualizacji, oraz zapewnia rabat na usługi w/g cennika)
abonament miesięczny

PAKIET MINI:
Mini package

zalecany dla firm posiadających do 5 stanowisk roboczych

Recommended for companies with up to 5 computer sets

od 299,- PLN
+23% VAT

PAKIET MIDI:
Midi package

zalecany dla firm posiadających do 15 stanowisk roboczych
Recommended for companies with up to 15 computer sets

od 699,- PLN
+23% VAT

PAKIET MAXI:
Maxi package

zalecany dla firm posiadających powyżej 15 stanowisk roboczych
Recommended for companies with more than 15 computer sets

od 1299,- PLN
+23% VAT

/ wysokość abonamentu jest uzależniona od zakresu serwisu oraz specyfiki klienta /